ON THE ROAD – TRÊN ĐƯỜNG ĐI

ON THE ROAD – TRÊN ĐƯỜNG ĐI

ON THE ROAD - TRÊN ĐƯỜNG ĐI

ON THE ROAD
After weeks on the road an over the road trucker
pulled into a brothel.The trucker walked up to the
madam, slapped $500.00 on the counter and
demanded “Give me a bologna sandwich and the
ugliest, meanest, most foul tempered woman in the
house.”
The madam looked at the trucker and
exclaimed, “Sir for this kind of money you can have
the best steak with all the trimmings and two of the
prettiest girls in the state.”
The trucker slowly looked up and with a tear
in his eye said, “You don’t understand, I’m not
hungry or looking for company, I’m homesick!”

——————–

TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Sau hàng tuần trên đường đi, một tài xế xe tải chạy
vào một nhà chứa. Ông ta bước tới bà chủ chứa, đập
500 đô la trên quầy và ra lệnh:”Cho tôi một sanwich
bologna và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình
tởm nhất trong nhà này.”
Tú bà nhìn tài xế và la lên:”Thưa ông, với số tiền
này ông có thể ăn món steak ngon nhất và hai em dễ
thương nhất bang.”
Tài xế từ từ nhìn lên và với giọt nước mắt trong mắt,
anh ta nói:”Bà không hiểu, tôi không đói và tìm bạn
tình, tôi nhớ nhà!”

——————–

ON THE ROAD – TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn