THE PAYBACK – TRẢ ĐŨA

THE PAYBACK – TRẢ ĐŨA

THE PAYBACK - TRẢ ĐŨA

THE PAYBACK
Bill had always been a prankster. As each of his
friends were married, Bill made sure some type of
practical joke was played upon them. Now ready to
be married himself, he was dreading the payback he
knew was coming.
Surprisingly, the ceremony went off without
a hitch. No one stood up during the pause to offer a
reason ‘why this couple should not be married’. His
reception wasn’t disrupted by streakers or smokebombs,
and the car the couple was to take
on their honeymoon was in perfect working order.
When the couple arrived at their hotel and
entered the room, Bill even checked for cornflakes
in the bed (a gag he had always loved). Nothing, it
seemed, was amiss. Satisfied that he had come away
unscathed, the couple fell into bed.
Upon waking, the couple was ravenous so Bill
called down to room service and asked, “I’d like to
order breakfast for two.”
At that moment, a soft voice from under the
bed said, “Make that five.”

——————–

TRẢ ĐŨA
Bill đã luôn là một tay chơi khăm. Lúc mỗi trong số
những người bạn của anh ta kết hôn thì Bill chắc
chắn bày ra một kiểu chơi ác để chơi họ. Bây giờ
đến lượt bản thân anh ta sắp cưới, anh ta sợ sự trả
đũa anh ta biết đang đến.
Đáng ngạc nhiên là lễ cưới diễn ra không có trở ngại
gì. Không ai đứng lên trong lúc tạm nghỉ để đưa ra
lý do “ tại sao cặp này không nên cưới nhau”. Tiệc
chiêu đãi của anh ta không bị phá đám bởi những
người chạy không quần áo hoặc những bom khói, và
chiếc xe hơi của cặp vợ chồng phải đảm nhiệm tuần
trăng mật của họ chạy hoàn hảo.
Khi cặp vợ chồng đến khách sạn và vào phòng, Bill
thậm chí kiểm tra có bánh bắp nướng trên giường
không (một thứ anh ta luôn ưa thích). Không có gì là
bậy bạ cả, có vẻ như vậy. Hài lòng rằng mình đã đi
xa vô sự, cặp vợ chồng ngã vào giường ngủ.
Khi thức dậy, hai người cảm thấy đói cồn cào, vì thế
Bill gọi xuống phòng phục vụ và yêu cầu:” Tôi
muốn đặt ăn sáng cho hai người.”
Vào ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng từ dưới
gầm giường cất lên:” Làm năm luôn.”

——————–

THE PAYBACK – TRẢ ĐŨA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm