TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

UPSET LAWYER – VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

 • UPSET LAWYER – VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

  UPSET LAWYER - VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

  UPSET LAWYER
  A lawyer opened the door of his BMW, when
  suddenly a car came along and hit the door, ripping
  it off completely.
  When the police arrived at the scene, the
  lawyer was complaining bitterly about the damage
  to his precious BMW.
  “Officer, look what they’ve done to my
  Beeeeemer!!!”,he whined.
  “You lawyers are so materialistic, you make
  me sick!!!” retorted the officer. “You’re so worried
  about your stupid BMW, that you didn’t even notice
  that your left arm was
  ripped off!!!”
  “Oh my gaaaad…”, replied the lawyer, finally
  noticing the bloody left shoulder where his arm once
  was.
  “Where’s my Rolex???!!!!”

  ——————–

  VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG
  Một luật sư mở cửa chiếc xe BMW thì đột nhiên
  một chiếc xe hơi chạy đến và tông vào cánh cửa, xé
  toạt nó hoàn toàn.
  Khi cảnh sát đến hiện trường, viên luật sư cay đắng
  than phiền về hư hại của chiếc BMW.
  “Ông sĩ quan, hãy xem họ vừa làm gì với chiếc
  Beeeeemer của tôi!!!,” ông ta rên rỉ.
  “Luật sư các ông quá thiên về vật chất, ông làm tôi
  muốn bệnh!!!” viên cảnh sát vặn lại. Ông quá lo
  lắng về chiếc BMW ngớ ngẩn đến nổi ông thậm chí
  không chú ý rằng tay trái ông đã rách toạt!!!”
  “Ô trời ơi…” viên luật sư trả lời, cuối cùng ông ta
  cũng chú ý đến vai trái đầy máu là chỗ cánh tay ông
  ta ở đó.
  “Cái đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi???!!!”

  ——————–

  UPSET LAWYER – VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  More