WORLD WAR III – CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ III

WORLD WAR III – CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ III
WORLD WAR III - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ III
WORLD WAR III
President Bush, Donald Rumsfeld and Colin
Powell are sitting in a bar. A guy
walks in and asks the bartender, “Isn’t that Bush,
Rumsfeld and Powell sitting over there?”
Bartender says, “Yep, that’s them.”
So the guy walks over and says, “Wow, this
is a real honor. What are you
guys doing in here?”
Bush says, “We’re planning WWIII.”
And the guy says, “Really? What’s going to
happen?”
Rumsfeld says, “Well, we’re going to kill 25
million Iraqis this time and one bicycle repairman.”
The guy exclaimed, “A bicycle repairman?
Why kill a bicycle repairman?”
Bush turns to Powell, punches him on the
shoulder and says, “See, smart britches, I told you
no one would worry about the 25 million Iraqis.”
——————–
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ III
Tổng thống Bush, Donald Rumsfeld và Colin
Powell đang ngồi trong bar. Một gã đàn ông đi vào
và hỏi người phục vụ:”Đó có phải Bush, Rumsfeld
và Powell ngồi kia không?”
Người phục vụ đáp:”Đúng, họ đó.”
Nghe vậy người đàn ông bước tới và nói:” Chà, đây
quả thực là hân hạnh. Các ông đang làm gì ở đây?”
Bush nói:”Chúng tôi đang bàn tính chiến tranh thế
giới thứ ba.”
Và người đàn ông nói:”Thế à? Điều gì sẽ xảy ra?”
Rumsfeld nói:”À, lần này chúng tôi sẽ giết 25 triệu
người I-rắc và một thợ sửa xe đạp.”
Người đàn ông kêu lên:”Một thợ sửa xe đạp? Tại
sao giết một thợ sửa xe đạp?”
Bush quay qua Powell, đấm vào vai và nói:”Coi đó,
ông bạn thông minh, tôi đã nói với ông sẽ không có
ai lo lắng gì về 25 triệu người I-rắc.”
——————–
WORLD WAR III – CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ III

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm