Because of absence - Vì vắng mặt NEU.vn

Because of absence – Vì vắng mặt

Because of absence – Vì vắng mặt
Because of absence - Vì vắng mặt
Because of absence
Mother: Why did you get such a low mark on that
test?
Junior: Because of absence.
Mother: You mean you were absent on the day of
the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.
——————–
Vì vắng mặt
Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài
kiểm tra đó hả?”
Con trai: “Bởi vì vắng mặt “
Mẹ : ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có
bài kiểm tra đó à ? “
Con trai : ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh
con cơ. “
——————–
Because of absence – Vì vắng mặt
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng anh đã chấp nhận nó, giờ
anh còn buồn gì nữa….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ