KING OF THE JUNGLE – CHÚA TỂ RỪNG XANH

KING OF THE JUNGLE – CHÚA TỂ RỪNG XANH

KING OF THE JUNGLE - CHÚA TỂ RỪNG XANH

KING OF THE JUNGLE…
A lion woke up one morning feeling really rowdy
and mean. He went out and cornered a small
monkey and roared, “Who is mightiest of all jungle
animals?” The trembling monkey says, “You are,
mighty lion!”
Later, the lion confronts an ox and fiercely
bellows, “Who is the mightiest of all jungle
animals?” The terrified ox stammers, “Oh great lion,
you are the mightiest animal in the jungle!”
Then, the lion swaggers up to an elephant and
roars, “Who is mightiest of all jungle animals?” Fast
as lightning, the elephant snatches up the lion with
his trunk, slams him against a tree half a dozen
times. The elephant then stomps on the lion till it
looks like a corn tortilla and rambles away.
The lion lets out a moan of pain, lifts his head
weakly and hollers after the elephant, “Just because
you don’t know the answer, you don’t have to get so
upset about it!”

——————–

CHÚA TỂ RỪNG XANH …
Một con sư tử thức giấc vào một buổi sáng
cảm thấy mất trật tự và kém cỏi. Nó đi ra ngoài và
dồn một con khỉ nhỏ vào góc và gầm lên:”Ai là
người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?”
Con khỉ run rẩy nói:”Ngài, thưa ngài sư tử vĩ đại !”
Sau đó, sư tử đụng đầu một con bò và rống
lên mãnh liệt:”Ai là người hùng mạnh nhất của
muông thú rừng xanh?” Con bò hoảng sợ lắp bắp:”Ồ
thưa ngài sư tử vĩ đại, ngài là thú rừng vĩ đại nhất
trong rừng !”
Tiếp theo, sư tử vênh váo đi tới một con voi
và gầm lên:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông
thú rừng xanh?” Nhanh như chớp, con voi dùng vòi
chộp con sư tữ, đập nó vào một thân cây nửa tá
lần.Sau đó con voi dậm lên con sư tử cho tới khi nó
trông như một cái bánh bắp rồi bước đi.
Con sư tử bật ra một tiếng kêu đau đớn, nâng
đầu lên một cách yếu ớt và kêu phía sau con
voi:”Chỉ bởi vì ông không biết câu trả lời, ông đừng
có quá khó chịu về điều đó !”

——————–

KING OF THE JUNGLE – CHÚA TỂ RỪNG XANH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *