WHEN THERE IS A PROBLEM… – MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …

WHEN THERE IS A PROBLEM… – MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …

WHEN THERE IS A PROBLEM… - MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …

WHEN THERE IS A PROBLEM…

Hubby : You always carry my photo in your
handbag to the office. Why?
Wife : When there is a problem, no matter
how impossible, I look at your picture and the
problem disappears.
Hubby : You see, how miraculous and
powerful I am for you?
Wife : Yes, I see your picture and say to
myself, ‘”What other problem can there be greater
than this one ?”

——————–

MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …
Chồng: Em luôn đem hình anh trong túi
mang tới cơ quan.Sao vậy?
Vợ: Mỗi khi có sự cố, không cần biết khó
giải quyết như thế nào, em nhìn vào hình anh và sự
cố biến mất.
Chồng: Em xem, anh kỳ diệu và mạnh mẽ
như thế nào đối với em?
Vợ: Đúng, em nhìn hình ảnh của anh và tự
nhủ:”Sự cố nào khác có thể lớn hơn sự cố này?”

——————–

WHEN THERE IS A PROBLEM… – MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …

——————–

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS
Stumpy Grinder and his wife Martha were
from Portland,Maine. Every year they went to the
Portland Fair and every year Stumpy said, “Ya
know, Martha, I’d like to get a ride in that airplane.”
And every year, Martha would say “I know,
Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and
ten dollars is ten dollars.”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm