MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES – THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES – THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES -  THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN  NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES
This is a message for all of you singles.
Is life getting you down?
Guys, have you been getting depressed
because there is simply not enough
women to go around?
And ladies, are you tired of the guys being to
afraid to ask you out?
Well here it is, the answer to everyone’s
deepest wish! Here is “The Guide
to Being Dumped.” These are the top 10 dumping
lies translated to their true eanings for all of you.
“I’m not ready for that type of commitment”
Translation: I don’t want to date you;
however, you can take me out to
dinner and a movie every once in a while. Just don’t
hang around me so
much that you scare away the people I really want to
date.
“God doesn’t want me to date right now. ”
Translation: I don’t know why I said ‘yes’ in
the first place. God doesn’t
want me to date someone as ugly as you.
“I only date older men/women.”
Translation: I only date older men/women
who have more money than you do.
“You’re just not my type.”
Translation: When I look at you, and think of
kissing you, I get physically sick.
“You’re too good for me.”
Translation: I’m too good/much cool for you.
“You’re too much like a brother/sister”
Translation: I like you, but you just don’t turn
me on.
“You’ll always have a special place in my
heart.”
Translation: My lawyer will contact you soon
about the restraining order.
“I think we should date other people.”
Translation: Look, I’m late for my date,
he/she’s probably waiting in the
parking lot. I’ve got to go.
“I just don’t have the time to date anyone.”
Translation: You DO realize that I’ve been
avoiding you for months now…
“Maybe we can get together real soon.”
Translation: Perhaps if you were the last
man/woman on Earth.

——————–

THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN –
NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN
Đây là thông điệp cho tất cả các bạn – những người
độc thân.
Cuộc sống có làm các bạn buồn không?
Các bạn nam, các bạn đã chán nản vì đơn giản là
không có đủ phụ nữ để giao du ?
Và các bạn nữ, các bạn có nhàm chán với những bạn
trai ngại mời bạn đi chơi?
Đây rồi, câu trả lời cho ước mong sâu kín nhất của
mọi người! Đây là “Hướng dẫn cho việc bị từ chối.”
Đây là 10 lời dối gian để từ chối được dịch ra chân
nghĩa cho tất cả các bạn.
“Em không sẵn lòng cho kiểu tận tình đó”
Dịch: Tôi không muốn hẹn hò với anh; tuy nhiên,
anh có thể thỉnh thoảng đưa tôi đi chơi để ăn tối và
xem phim. Chỉ đừng lẩn quẩn quanh tôi quá nhiều
đến nỗi làm những người khác – những người mà tôi
thực sự muốn hẹn hò – hoảng sợ.
“Chúa không muốn em/anh làm một cái hẹn ngay
bây giờ.”
Dịch: Tôi không biết sao tôi nói “có” ở nơi đầu
tiên.Chúa không muốn tôi hẹn hò với một người xấu
xí như anh/em.
“Em chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn.”
Dịch:Tôi chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn,
những người có nhiều tiền hơn anh.
“Em/anh không phải là tuýp người như tôi”
Dịch: Khi tôi nhìn vào em/anh, và nghĩ tới việc hôn
em/anh, tôi phát bệnh thật sự.
“Anh/em quá tốt đối với tôi.”
Dịch:Tôi hoàn toàn/rất lãnh đạm đối với anh/em.
“Anh /em rất giống anh trai/em gái em/anh.”
Dịch: Tôi mến anh/em, nhưng anh/em không làm tôi
yêu được.
“Anh/em luôn có một vị trí đặc biệt trong tim
em/anh.”
Dịch: Luật sư của tôi sẽ mau gặp anh/cô về lệnh
ngăn giữ.
“Em/anh nghĩ chúng ta nên hẹn người khác.”
Dịch: Hãy xem, tôi trễ hẹn, anh ấy/cô ấy hầu như
chắc chắn đang đợi ở bãi đậu xe. Tôi phải đi.
“Em chỉ không có thời giờ để hẹn với bất cứ ai.”
Dịch: Anh phải nhận ra rằng tôi đã tránh mặt anh
trong nhiều tháng nay …
“Chúng ta có thể gần gũi nhau trong thời gian sắp
tới thực sự.”
Dịch: Có lẽ anh/em là người đàn ông/ đàn bà cuối
cùng trên Trái đất.

——————–

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES – THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm