ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG

ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
 ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK
When I went to get my driver’s license
renewed, our local motor-vehicle bureau was
packed. The line inched along for almost an hour
until the man ahead of me finally got his license.
He inspected his photo for a moment and
commented to the clerk, “I was standing in line so
long, I ended up looking pretty grouchy in this
picture.”
The clerk looked at his picture closely, and
reassured him, “It’s okay. That’s how you’re going to
look when the cops pull you over anyway.”
——————–
ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
Khi tôi đi thay mới bằng lái xe của tôi thì
văn phòng mô tô-xe cộ chật ních. Dòng người đi
từng bước trong gần một giờ cho đến khi người đàn
ông phía trên tôi cuối cùng lấy bằng của ông ta.
Ông ta xem xét kỹ tấm hình của mình trong
một lúc và nhận xét với viên thư ký:” Tôi đã đứng
xếp hàng quá lâu, cuối cùng tôi trông có vẻ khá cáu
kỉnh trong tấm hình này.”
Viên thư ký nhìn kỹ bức tranh và trấn an ông
ta :” Không sao đâu. Dù sao đi nữa đó sẽ là dáng vẻ
của ông khi cảnh sát dẫn ông đi.”
——————–
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK – ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
——————–
A STORY ABOUT MARK TWAIN
[Supposedly a true story…]
James McNeill Whistler (whose most
famous painting is popularly known as “Whistler’s
Mother”) is reported to have displayed a just
completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from
a variety of angles and distances while Whistler
waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making
an erasing gesture with his hand, said, “I’d eradicate
that cloud if I were you.”
Whistler cried out in agony, “Careful! The
paint is still wet.”
“That’s all right,” Twain said coolly, “I’m
wearing gloves.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm