DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP - BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP
One morning, a doctor received the most haggard
looking patient he had ever seen. “I can’t sleep,” the
patient said. “The dogs in the street outside my
window bark all night long and it’s driving me
mad!”
“There now,” said the doctor soothingly. “Try
these new sleeping pills.”
A week later, the patient was back, looking
even more tired and
distressed. “Didn’t the
pills work?” asked the doctor.
“No,” the patient sobbed. “I’ve been up every
night chasing those damn dogs, and even if I catch
one, it won’t swallow the pill.”

——————–
BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Một buổi sáng, một bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân
trông phờ phạc nhất mà ông từng biết. “Tôi không
ngủ được,” người bệnh nói. “Mấy con chó trên
đường bên ngoài cửa sổ tôi sủa suốt đêm và làm tôi
phát điên!”
“Đó,” bác sĩ nói nhẹ nhàng. “Hãy thử những viên
thuốc ngủ mới này.”
Một tuần sau, bệnh nhân quay lại, trông có vẻ mệt
mỏi hơn và kiệt sức hơn.
“Mấy viên thuốc có tác dụng không?” bác sĩ hỏi.
“Không,” bệnh nhân than thở.”Tôi đã sẵn sàng mỗi
tối rượt những con chó khốn kiếp đó và ngay cả khi
tôi tóm được một con, nó không nuốt viên thuốc.”

——————–

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn