I TOOK WHAT I WANT – TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

I TOOK WHAT I WANT – TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

I TOOK WHAT I WANT - TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

I TOOK WHAT I WANT
One summer’s evening Paddy & Mick are on their
way to the pub for their usual drink.
“I’m a bit tired tonight,” says Mick. “I think
I’ll just have a little lie down in this ditch and have a
little sleep. You can wake me up on your way home
later.”
“Right, you are,” says Paddy, and they
separate.
At the end of the evening, Paddy comes out
of the pub and starts walking back to collect Mick
from his ditch. He hasn’t gone far when Mick rolls
up beside him driving a big shiny Volvo.
“Where did you get that lovely car from?!”
asks Paddy, astonished.
“Well, I’ll tell you. It was like this,” says
Mick. “There I was lying in the ditch having a nice
snooze and I had just turned over onto me other side
when up drives a lovely lady in her nice new Volvo
and asks me if I’d like to come for a drive with her.
Well, I thought, why not? It’s a lovely evening for a
drive. So in I got. She drove along for a bit and then
turned off into a field. She got out of the car, took
off all her clothes and said,
“Take what you want!” So I took the Volvo.
——————–
TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN
Một buổi tối hè, Paddy và Mick trên đường tới quán
rượu để nhậu như thường lệ.
“Tối nay tôi hơi mệt,” Mick nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ
nằm ngủ một tí ở chỗ ngủ này. Bạn có thể đánh thức
tôi dậy sau trên đường về nhà.”
“Được, đi đi,” Paddy nói và họ rẻ đôi.
Tối hôm đó, Paddy đi ra khỏi quán rượu và bắt đầu
đi ngược lại để đón Mick từ chỗ nằm ngủ. Anh đi
chưa xa thì Mick thình lình xuất hiện bên cạnh lái
một chiếc Volvo láng coóng.
“Bạn đã lấy chiếc xe hơi đẹp đẽ này từ đâu vậy!”
Paddy kinh ngạc hỏi.
“À, tôi sẽ kể. Nó giống thế này,” Mick nói. “ Tôi
đang nằm ở đó ở chỗ ngủ đánh một giấc ngủ ngắn
ngon lành và tôi mới chỉ trở mình sang phía kia thì
một quý bà dễ thương đánh xe Volvo đẹp và mới
đến và hỏi tôi có muốn đi một vòng với nàng không.
Ồ, tôi nghĩ tại sao không. Một tối đẹp trời để dạo
một vòng. Vậy là tôi lên xe. Nàng lái xe đi một chặp
và sau đó ngoặc ra cánh đồng. Nàng bước ra khỏi
xe, cởi hết quần áo và nói:
“Lấy cái anh muốn!” Vì thế tôi lấy chiếc Volvo.
——————–

I TOOK WHAT I WANT – TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn