MY THREE CHEAP SONS – BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI

MY THREE CHEAP SONS – BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI

MY THREE CHEAP SONS - BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI

MY THREE CHEAP SONS
The wealthy old gentleman and his wife were
celebrating their 35th wedding anniversary and their
three grown sons joined them for dinner. The old
man was rather irritated when he discovered none of
the boys had bothered to bring a gift,
and after the meal, he drew them aside.
“You’re all grown men,” he said, “and old
enough to hear this. Your mother and I have never
been legally married.”
“What?” gasped one of the sons. “Do you
mean to say we’re all bastards?”
“Yes,” snapped the old man, “and cheap ones,
too!”

——————–
BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI
Một ông già thượng lưu giàu có và vợ làm lễ kỷ
niệm 35 năm ngày cưới và ba người con trai lớn của
họ cũng dự bữa ăn tối. Ông già hơi tức giận khi
khám phá ra không ai trong những người con trai đã
quan tâm đến một món quà và sau bữa tiệc, ông kéo
ba người đứng bên cạnh.
“Tụi mày tất cả đều là những người đàn ông trưởng
thành,” ông nói, và đã đủ lớn để nghe điều này. Mẹ
tụi mày và tao chưa bao giờ cưới nhau chính thức.”
“Cái gì?” một trong những đứa con há hốc miệng
kinh ngạc. “Ý ba muốn nói tụi con tất cả đều là con
hoang?”
“Đúng,” ông già ngắt lời, “ và còn là những đứa rẻ
tiền nữa!”

——————–

MY THREE CHEAP SONS – BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm