THE USHER’S REVENGE – SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

THE USHER’S REVENGE – SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

THE USHER’S REVENGE - SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

 

THE USHER’S REVENGE
A man had a ticket for the theater but when he was
seated by the usher, he found that he was too far
from the stage.
He whispered to the usher, “This is a
mystery play, and I have to watch a mystery close
up. Get me a better seat, and I’ll give you a
handsome tip.”
The usher moves him into the second row,
and the man hands the usher a quarter.
The usher looks at the quarter, frowns at him,
then leans over and whispers, “The wife did it.”

——————–

SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ
Một người đàn ông có một vé rạp hát nhưng
khi ông ta ngồi xuống theo hướng dẫn của người dẫn
chỗ thì ông ta thấy ra là ông ta quá xa sân khấu.
Ông ta thì thầm với người dẫn chỗ:”Đây là
vở kịch bí ẩn của tôi, và tôi phải xem điều bí ẩn kết
thúc. Hãy cho tôi chỗ ngồi tốt hơn, và tôi sẽ cho anh
tiền lót tay hậu hĩnh.”
Người dẫn chỗ chuyển ông ta tới hàng ghế
thứ hai, và người đàn ông đưa người dẫn chỗ một tờ
25 xen.
Người dẫn chỗ nhìn tờ 25 xen, cau mày , sau
đó cúi người và thì thầm:”Người vợ làm điều đó.”

——————–

THE USHER’S REVENGE – SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm