WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED - TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED
An old woman, a young woman, and Englishman,
and an Irishman are travelling in the compartment of
a train together across the British countryside. Each
of the four of them is ignoring the other three.
Suddenly, the train enters a tunnel, and the
compartment is thrown into pitch blackness. Out of
the darkness comes the sound of a kiss, then the
sound of a slap.
The train leaves the tunnel, and the travellers
act as though nothing happened.
The old woman, however, is thinking to
herself, “Look at that young woman sitting there
next to me, acting as if nothing happened. I KNOW
the Englishman kissed her.”
The young woman is thinking to herself,
“Why would an Irishman kiss an old lady?”
The Englishman is thinking to himself, “I
didn’t to anything! Why’d I get MY face slapped?”
And the Irishman is thinking to himself, “How
do you like that? I kiss the back of my hand, slap an
Englishman in the face and get away with it!”
——————–
TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
Một bà lão, một phụ nữ trẻ, và một người
đàn ông người Anh, và một người đàn ông Ai-len
đang đi trong cùng một ngăn của một chuyến xe lửa
băng qua miền đồng quê nước Anh. Mỗi người trong
số họ đều không quan tâm đến ba người kia.
Đột nhiên, xe lửa đi vào một đường hầm, và
ngăn xe lửa trở nên tối đen như mực. Từ trong bóng
tối bỗng vọng ra âm thanh của một nụ hôn, sau đó
tiếng động của một cái tát.
Con tàu rời đường hầm, và những nhà du
hành làm như không có gì xảy ra.
Tuy vậy, bà lão tự nghĩ:” Nhìn người phụ nữ
trẻ kia ngồi cạnh ta, làm như không có gì xảy ra. TA
BIẾT người đàn ông Ang lê kia đã hôn cô ta.”
Người phụ nữ trẻ tự nghĩ:”Tại sao người đàn
ông Ai-len lại hôn một bà lão?”
Người đàn ông Ang lê tự nghĩ:”Ta không
làm gì cả!Tại sao ta bị tát vào mặt?”
Và người Ai-len tự nghĩ:” Làm sao mi thích
điều đó được? Ta hôn mu bàn tay ta, tát vào mặt gã
Ang lê và chuồn đi!”
——————–
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn