TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

I JUST HAD A DREAM ABOUT IT … – EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

 • I JUST HAD A DREAM ABOUT IT … – EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

  I JUST HAD A DREAM ABOUT IT … - EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

  I JUST HAD A DREAM ABOUT IT …
  A young woman was taking an afternoon nap. After
  she woke up, she told her husband, “I just dreamed
  that you gave me a pearl necklace for Valentine’s
  day. What do
  you think it means?”
  “You’ll know tonight.” he said.
  That evening, the man came home with a
  small package and gave it to his wife. Delighted, she
  opened it–only to find a book entitled “The meaning
  of dreams”.

  ————————–
  EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …
  Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức
  dậy, cô nói với chồng:”Em đã mơ đúng rằng anh
  tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày
  Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?
  “Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói.
  Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà
  với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở
  nó ra – chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của
  những giấc mơ.”

  ————————–

  I JUST HAD A DREAM ABOUT IT … – EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

  Đọc thêm tại https://neu.vn

  More