The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples - Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples
It was the first lesson after the summer holidays at a
small school. The lesson was about the seasons of the
year, the teacher said:
“ They are Spring, Summer, Autumn and Winter. In
Spring, it is warn and everything begins to grow. In
Summer it is hot and there are many flowers in the
fields and gardens. In Autumn there are many
vegetables and much fruit. Everybody likes to eat fruit.
In Winter it is cold and it often rains. Sometimes there
is snow on the ground.”
Here the teacher stopped and looked at one of the
pupils.
“ Stop talking, Tom,” he said. “ When is the best time
for apples?”
“ It is when the farmer is not at home and there is no
dog in the garden.” Answered Tom.

——————–

Mùa tốt nhất cho táo
Đang trong giờ học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè tại một ngôi
trường nhỏ. Bài học nói về các mùa trong năm. Cô giáo
giảng:
– “ Mỗi năm có bốn mùa, đó là: mùa xuân, mùa hạ, mùa
thu và mùa đông. Mùa xuân trời ấm áp và muôn loài nảy
nở sinh sôi. Mùa hè trời nóng nực, có rất nhiều rau và
quả, ai cũng thích ăn hoa quả. Mùa đông trời lạnh và
thường có mưa, đôi khi còn có tuyết rơi trên mặt đất.”
Giảng đến đây, cô giáo nhìn một học sinh nhắc nhở rồi
hỏi:
-“ Tom, không nói chuyện nữa. Vào mùa nào táo tốt nhất
hả?”
-“ Mùa táo tốt nhất là….là khi ông chủ vườn không có
nhà và cũng không có chó ở ngòai vườn ạ.”

——————–

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot - Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot
A magician was working on a cruise ship in the
Caribbean. He has a different audience each week, so
he allowed himself to perform the same act over and
over again. There was only one problem: The captain’s
parrot saw the shows each week and began to
understand how the magician did every trick.
Once he understood, he started shouting in the middle
of every show.
“Look, that’s not the same hat!”
“Now he’s hiding the flowers under the table!”
“Hey, why are all the cards the Ace of Spades?”
The magician was furious but couldn’t do anything
about it. After all, it was the captain’s parrot.
One day the unthinkable happened: The ship had an
accident and sank! The magician found himself on a
piece of wood in the middle of the ocean with the parrot
of course!
They stared at each other with hate, but did not utter a
single word. This went on for days.
After a week the parrot finally broke the silence and
said, “Ok, I give up, Where’d you hide the boat?”

——————–

Ảo thuật gia và con vẹt
Một ảo thuật gia làm việc trên một con tàu chở các hành
khách đi du ngoạn trong vùng biển Caribbean. Mỗi tuần
anh ta lại có một lượt khán giả khác, bởi vậy anh ta tự
cho phép mình cứ diễn đi diễn lại một trò. Chỉ có một
vấn đề duy nhất là: con vẹt của viên thuyền trưởng xem
các trò diễn hàng tuần và bắt đầu hiểu cách mà nhà ảo
thuật diễn trò.
Mỗi khi nó hiểu ra, nó lại bắt đầu gào lên khi màn diễn
chưa kết thúc:
-“Hãy nhìn xem, đó không phải là chiếc mũ lúc nãy!”
-“Lúc này anh ta đang giấu những bông hoa đó ở dưới
bàn ý!”
-“Này, tại sao tất cả các quân bài đều có hình con át pích
vậy?”
Anh ta rất bực mình nhưng không thể làm gì con vẹt. Vì
suy cho cùng, nó là con vẹt của thuyền trưởng.
Một hôm, chuyện chưa từng được nghĩ tới đã xảy ra:
Con tàu gặp nạn và chìm! Ảo thuật gia thấy mình đang
lênh đênh giữa đại dương trên một ván gỗ, và tất nhiên là
con vẹt cũng có ở đó!
Họ giương mắt nhìn nhau một cách căm ghét, nhưng
không nói với nhau một lời nào. Điều đó diễn ra trong
nhiều ngày,
Sau một tuần con vẹt phá vỡ sự im lặng và nói:
– “Thôi được, tôi thua rồi đấy. Anh đã giấu con tàu ở đâu
vậy?”

——————–

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Lullaby – Khúc hát ru

Lullaby – Khúc hát ru

Lullaby - Khúc hát ru

Lullaby
Joe and Helen Mills had two children. One of them was
six, and the other was four. They always resisted going
to bed, and Helen was always complaning to Joe about
this, but as he did not come home from work until after
they had gone to bed during the week, he was unable to
help except at weekends.
Joe considered himself a good singer, but really his
voice was not at all musical. However, he decided that,
if he sang to the children when they went to bed, it
would help them to relax, and gradually they would go
to sleep.
He did this every Saturday and Sunday night until he
heard his small son whisper to his younger sister.
“ If you pretend that you’re asleep, he stops!”

——————–

Khúc hát ru
Joe và Helen Mills có hai đứa con nhỏ. Một đứa lên sáu
còn đứa kia lên bốn. Chúng luôn chống lại lệnh bắt đi
ngủ. Helen rất hay phàn nàn với Joe về điều này. Nhưng
trong nhữngngày làm việc trong tuần không bao giờ Joe
về nhà trước giờ chúng đi ngủ, cho nên anh không giúp
gì được cho Hellen trừ những ngày cuối tuần.
Joe cứ tự cho mình là một ca sĩ giỏi, nhưng thực ra giọng
của anh ta chẳng có nhạc điệu chút nào. Tuy nhiên anh
vẫn khẳng định rằng nếu anh hát cho bọn trẻ nghe khi
chúng đi ngủ thì chắc sẽ giúp chúng thoải mái tinh thần
và dần dần đi vào giấc ngủ.
Tối thứ bảy, chủ nhật nào Joe cũng làm như vậy cho đến
một đêm anh nghe thấy cậu con trai thì thầm với em nó:
– “ Nếu em cứ giả vờ là ngủ rồi thì bố sẽ ngừng hát đấy!”

——————–

Lullaby – Khúc hát ru

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please… - Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please…
A little boy was afraid of the dark. One night his mother
told him to go out to the back porch and bring her the
broom.
A little boy turned to his mother and said, “Mama, I
don’t want to go out there. It’s dark.”
The mother smiled reassuringly at her son.
– “ You don’t have to be afraid of the dark,” she
explained. “Jesus is out there. He’ll look after you and
protect you.”
The little boy looked at his mother real hard and asked,
“ Are you sure he’s out there?”
– “Yes, I’m sure. He is everywhere. And he is always
ready to help you when you need him,” she said.
The little boy thought about that for a minute and then
went to the back door and cracked it a little. Peering out
into the darkness, he called.
“ Jesus? If you’re out there, would you please hand me
the broom?”

——————–

Jesus xin hãy giúp tôi…
Có một cậu bé rất sợ bóng tối. Một đêm mẹ sai cậu ra
ngòai cổng sau mang cái chổi để quét sàn vào.
Cậu bé quay sang mẹ phụng phịu:
-“ Mẹ, con không ra ngòai đó đâu. Trời tối lắm.”
Người mẹ mỉm cười khiến cậu bé yên tâm rồi giải thích:
-“ Con không việc gì phải sợ bóng tối hết. Jesus ở ngòai
đó. Người sẽ trong nom và bảo vệ con.”
Cậu bé nhìn mẹ thật nghiêm túc và hỏi:
-“ Mẹ có chắc là ông ta ở ngòai đó không?”
-“ Tất nhiên, mẹ chắc chứ. Người có mặt ở mọi nơi, và
Người sẵn sàng giúp đỡ con khi con cần đến Người”,
người mẹ trả lời.
Cậu bé nghĩ về điều đó trong một phút và sau đó đi ra
cửa sau rồi mở hé cánh cửa ra một chút. Nhìn ra ngoài
bóng tối, cậu gọi:
-“ Jesus? Nếu ông ở ngòai đó, ông có thể đưa cho tôi cây
chổi được không?

——————–

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already - Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already
Mary wanted to be a nurse when she lefl school, but in
the meantime, she joined the Red Cross and had some
limited training.
She was taught that, in case of an accident – and they
were plentiful in her town – she should give first aid at
once and then send for a doctor.
One day, there was an accident in a busy street, and
when Mary arrived soon after, she saw a man bending
cover a woman who had been accidentally knocked
down by a car and was lying motionless in the street.
Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd
that she was a Red Cross nurse and began to help the
wounded woman.
After a few minutes, the man who had been bending
over the woman when Mary arrived touched her on the
shoulder and said. “When you reach the part about
sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

——————–

Tôi đã có mặt ở đây rồi
Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ
thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội
chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.
Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn
nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành
cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.
Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất
đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn
ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động
trên đường do bị ô tô đâm phải.
Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với
mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu
cấp cứu người bị nạn.
Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem
người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:
– “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có
mặt ở đây rồi.”

——————–

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home - Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home
Mrs Brown’s old grandfather lived with het and her
husband. Every morning he went for a walk in the park
and came home at half past twelve for his lunch.
But one morning a police car stopped outside Mrs
Brown’s house at twelve o’clock, and two policemen
helped Mr Brown to get out. One of them said to Mrs
Brown.
“The poor old gentleman lost his way in the park and
telephoned to us for help, so we sent a car to bring him
home.”
Mrs Brown was very surpirsed, but she thanked the
policemen and they left.
“ But, Grandfather,” she then said, “you have been to
that park nearly every day for twenty years. How did
you lose your way there?”
The old man smiled, closed one eye and said, “I didn’t
quite lose my way. I just got tired and I didn’t want to
walk home!”

——————–

Ông không muốn đi bộ về nhà
Ông nội của bà Brown sống chung với vợ chồng bà.
Sáng nào ông cụ cũng đi bộ trong công viên và trở về
nhà lúc 12 giờ 30 để dùng cơm trưa.
Nhưng một buổi sáng nọ có một xe cảnh sát dừng trước
cửa nhà bà Browm lúc 12 giờ, và hai cảnh sát giúp cụ
Brown xuống xe. Một trong hai cảnh sát nói với bà:
-“ Ông cụ đáng thương này lạc đường trong công viên và
gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ vì thế chúng tôi đã cho xe
đến và chở ông cụ về đây.”
Bà Brown rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn hai viên
cảnh sát và họ đi về. Sau đó bà nói với ông nội:
– “Nhưng nội à, gần như ngày nào nội cũng đi dạo tại
công viên đó trong suốt 20 năm nay. Làm sao mà nội lạc
đường ở đó được?”
Ông cụ mỉm cười, nheo mắt và nói:
-“ Nội đâu có lạc đường. Nội chỉ mỏi mệt và không
muốn đi bộ về nhà thôi!”

——————–

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Awful word – Những từ khủng khiếp

Awful word – Những từ khủng khiếp

Awful word - Những từ khủng khiếp

Awful word
A young couple gets married, goes on a cruise for their
honeymoon. Back from the honeymoon, the bride
immediately calls her mother.
“Well, darling,” says her mom, “how was th
honeymoon?”
“ Oh, mother,” the girl replies, “ the honeymoon was
wonderful! So romantic. We had a terrific time. But as
soon as we returned, Sam began using really horrible
language. Stuff I’d never heard before; really terrible
words. You’ve got to come and get me and take me
home. PLEASE, mother!”
And the bride begins to sob all over again.
“Poor darling,” says the mother. “ What words?”
“ I can’t tell you, mother – they’re too awful. Come and
get me, please!”
“ Darling daughter,” the mother continues. “ You must
tell me what has you so upset. Tell mother. What were
the words?”
Still sobbing, the bride says, “Words like ‘dust’, ‘wash’,
‘iron’, and ‘ cook’!”

——————–

Những từ khủng khiếp
Một cặp vợ chồng trẻ đi du ngoạn bằng tàu trên biển
hưởng tuần trăng mật. Vừa hết tuần trăng mật trở về, cô
dâu lập tức gọi điện thoại cho mẹ.
-“ Ồ, con yêu, tuần trăng mật thế nào?”, mẹ cô dâu hỏi.
-“ Mẹ ơi, tuần trăng mật rất tuyệt vời! Rất lãng mạn,
chúng con đã có một thời gian đáng nhớ. Nhưng ngay
khi chúng con trở về, Sam bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ
thực sự khủng khiếp mà trước đây con chưa từng nghe
thấy; đó thực sự là những từ khủng khiếp. Mẹ phải tới
ngay đây, cứu con và mang con về. Con xin mẹ đấy!”
Vừa dứt lời cô dâu lại sụt sùi trở lại.
-“Khổ thân con tôi. Thế những từ gì cơ? Người mẹ hỏi.
-“Con không thể nói với mẹ được – chúng quá khủng
khiếp. Hãy tới đây cứu con, con xin mẹ đấy!”
-“Con gái yêu, con phải nói cho mẹ biết điều đã làm con
buồn khổ đến vậy. Hãy nói cho mẹ biết những từ đó là
gì?”, người mẹ kiên nhẫn hỏi.
-“Những từ như ‘hút bụi’, ‘giặt giũ’, ‘là quần áo’ và ‘
nấu ăn!”, cô dâu vừa sụt sùi vừa trả lời.

——————–

Awful word – Những từ khủng khiếp

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

How can he explain it – Ông cụ biết giải thích sao đây

How can he explain it – Ông cụ biết giải thích sao đây
How can he explain it -  Ông cụ biết giải thích sao đây
How can he explain it
An old gentleman was walking slowly along a street
one day when he saw a little boy who was trying to
reach a door bell which was too high for him. He was a
kind – hearted old man, so he stopped and said.
“I will ring the bell for you.”
And then he pulled the bell so hard that it could be
heard all over the house.
The little boy looked up at him and said.
“ Now we will run away. Come on”
And before the old gentleman knew what was
happening, the naughty boy had run round the corner of
the street, leaving the man to explain to the angry owner
of the house why he had rung the bell.
——————–
Ông cụ biết giải thích sao đây
Một ngày nọ, có một ông lão chậm rãi đi bộ dọc theo khu
phố thì chợt trông thấy một cậu bé đang cố gắng với tay
kéo chuông cửa treo quá cao đối với nó. Ông lão là một
người tốt bong nên dừng lại và nói:
“ Ta sẽ kéo chuông cho cháu”
Sau đó cụ kéo chuông thật mạnh khiến tiếng chuông kêu
vang khắp trong ngoài nhà.
Cậu nhỏ ngước nhìn lên ông và dục:
– “ Bây giờ thì chúng ta phải chạy ngay. Nào chạy thôi.”
Và trước khi ông lão kịp hiểu ra câu chuyện thì cậu bé
ngỗ nghịch đã chạy vòng qua góc đường, để mặc ông lão
đang phân trần với chủ nhà đang bực mình vì lí do tại
sao ông lại kéo chuông.
——————–
How can he explain it – Ông cụ biết giải thích sao đây

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi
The carjacking - Một vụ cướp xe hơi
The carjacking
An elderly woman did her shopping and, upon returning
to her car, found four males in the act of leaving with
her vehicle. She dropped her shopping bags, drew her
handgun, and proceeded to scream at them at the top of
her voice,
“I have a gun and I know how to use it! Get out of the
car, you scumbags!”
The four men didn’t wait for a second invitation but got
out and ran like mad. The woman, somewhat shaken,
proceeded to load her shopping bags in the back of the
car and get into the driver’s seat. She was so shaken that
she could not get her key into the ignition. She tried and
tried, to no avail/
And then it dawned on her why. A few minutes later,
she found her own car parked four or five spaces father
down. She loaded her bags into her car and drove to the
police station.
The sergeant, to whom she told the story, nearly tore
himself in two the other end of the counter, where four
pale males were reporting a carjacking by a mad elderly
woman described as white, less than five feet tall,
glasses, curly white hair, and carrying a large handgun.
No charges were filed.
——————–
Một vụ cướp xe hơi
Một bà cụ đi mua sắm xong, quay trở lại nơi đỗ xe ô tô
của mình. Cụ thấy bốn gã đàn ông đang định bỏ đi bằng
chiếc xe của cụ. Cụ đánh rơi túi hàng, rút khẩu song
ngắn ra, tới gần và gắng hết sức hét lên:
-“ Tôi có một khẩu súng trong tay và tôi biết cách dùng
nó! Hãy ra khỏi chiếc xe, đồ cặn bã!”
Bốn gã đàn ông không đợi lời mời tới lần thứ hai mà vội
vã ra khỏi xe và chạy như điên. Bà cụ run rẩy, tới đặt túi
hàng phía sau xe và vào chỗ lái. Vì quá lập cập, bà cụ
không thể cắm được chìa khóa vào ổ khóa. Bà đã thử đi,
thử lại nhưng vẫn chẳng ích gì.
Và rồi bà cũng hiểu ra nguyên do. Vài phút sau, bà thấy
xe của mình đỗ sau đó khỏang bốn đến năm chỗ để xe.
Bà chất túi đồ của mình lên xe và lái tới đồn công an gần
nhất.
Vị trung sĩ, người mà nghe bà thuật lại câu chuyện, gần
như cười vỡ bụng và đưa tay chỉ về phía cuối dãy bàn
tiếp tân, nơi bốn người đàn ông mặt xanh mét đang trình
báo về vụ cướp xe do một bà lão điên được tả lại như
sau: trắng, thấp hơn năm feet, đeo kính, tóc bạc, xoăn và
cầm một khẩu súng lục lớn.
Không thấy có vụ tấn công nào như thế được lưu trong
hồ sơ.
——————–
The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons